O Dashboardu

Dashboard, jako součást koncepce „chytrých“ řešení, prezentuje výsledky činností Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Dashboard je nástroj, který srozumitelným, atraktivním a jednoduchým způsobem interpretuje přednastavené ukazatele zaměřené na činnosti státního podniku. Může být využíván jak veřejnou správou, tak širokou i odbornou veřejností, investory a zaměstnanci podniku.

Na domovské stránce Dashboard představuje hlavní témata, ke kterým jsou bližší informace podávány na druhé úrovni, a to v podobě pravidelně sledovaných ukazatelů. Ukazatele jsou prezentovány základním i podrobným popisem, grafickým prvkem, historickými údaji a dalšími prvky (mohou být uvedeny např. fotografie a videa). Ukazatele jsou pravidelně doplňovány o nová data a zajímavosti.

V záložce „Katalog“ Dashboard uvádí naposledy aktualizované ukazatele a uživatel zde může najít kromě jiného přednastavené sady ukazatelů u jednotlivých kategorií (pro veřejnost, pro veřejnou správu, pro investory a pro zaměstnance). Dále je možné si zde zvolit zobrazení lokalit, kde je uvedena mapa se základním přehledem o činnostech jednotlivých středisek státního podniku.