V této kategorii najdete ukazatele o největších realizovaných projektech PKÚ, s. p., o spolupráci se školami a výzkumnými institucemi, mezinárodních aktivitách a nejdůležitějších připravovaných projektech pro následující období.

Projekt Jímací území
2 mld.

Celkové náklady největšího projektu podpořeného z OP ŽP v období 2007-2013 v Kč

Báňská záchranná služba Odolov
8 613

Počet převozů BZS Odolov v roce 2017

Projekt LIFE+
2

Umístění v pořadí projektů podpořených MŽP